Kheoleodoitay – Đồng hành cùng tuổi thơ con, trên Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, ngày môi trường thế giới-05.06.2021

Những tài nguyên là các clip hướng dẫn cộng đồng cùng làm đồ chơi tái chế trên kênh youtube Kheoleodoitay như một gợi ý để “Kheoleodoitay – Đồng hành cùng tuổi thơ con, trên Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, ngày môi trường thế giới-05.06.2021”